ความหลากหลายของพรรณพืชน้ำและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด