ความหลากหลายของปริมาณโฟเลทจากยีสต์ขนมปังและบริวเวอร์ยีสต์