ความหลากหลายชนิดของตั๊กแตนตำข้าวในอันดับแมนโตเดียของ ระบบนิเวศเกษตร

Publish Year National Journal 1
2009 inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศันสนีย์ อมรภูรินันท์, "ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของตั๊กแตนตำข้าวดอกไม้ Creobrother gemmatus Stoll", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 12-17