การค้นหาสารออกฤทธิ์ยับยั้ง ไทโรซีนไคเนสโดเมนของ EGFR ด้วยเทคนิคผสมผสานระหว่างการทดลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องปฏิบัติการ

Publish Year International Conference 1
2010 exBoonsri, P, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exOlson, A, exHerdendorf, T. J, ex. Miziorko H. M. , exSem D. S., "Docking From Natural Product, Drug And Chemical Libraries, Followed By NMR Binding Studies To Identify Novel Inhibitors Of Phosphomevalonate Kinase", Biophysical Society 54th Annual Meeting, 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2010, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2009 exRuekit, S. , inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "The Expression of Tyrosine Kinase from Human EGFR as a Target Protein for Cancer Therapy and Development of Enzyme Activity Assay.", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development , 7 - 8 พฤษภาคม 2009, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 exSongtawee, N., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Homology modeling and docking study of human ErbB2 kinase. ", the 3rd Annual Symposium Protein Society of Thailand, 28 - 29 สิงหาคม 2008, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย