การเคลือบผิวโลหะเพื่อลดแรงเสียดทานโดยใช้กรดอนาคาร์ดิกจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exKutsalin Kaveerat, "Hydrophobic Behaviors and Friction Losses of Anacardic Acid Based Resole-Type Phenolic Resin", The 1 st National Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and The 16 th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย