ความหลากหลายของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในรากข้าวและศักยภาพในการให้ธาตุไนโตรเจนแก่ข้าว