การประเมินค่าการแลกเปลี่ยนพลังงานและความต้องการน้ำของพื้นที่นาข้าว และสวนสัก โดยใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกล