การชักนำการออกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera Gaertn.) ด้วยช่วงแสงและการตอบสนองของการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดต่อช่วงแสงธรรมชาติของลูกผสมพันธุ์ไทยผสมจีน

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายนพดล เรียบเลิศหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิทยา สุริยาภณานนท์, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Chen Longqing, exDr. Li Zuo, "Pollen viability, germination, and seed setting ofNelumbo nucifera", ScienceAsia, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2014, หน้า 384-392
2013 exYang, M., exLiu, F., exHan, Y., exXu, L., inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exLiu, Y., "Genetic diversity and structure in populations of Nelumbo from America, Thailand and China: Implications for conservation and breeding", Aquatic Botany, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 1-7
2010 exLi, Z, exLiu, XQ, exGituru, RW, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exZhou, MQ, exChen, LQ, "Genetic diversity and classification of Nelumbo germplasm of different origins by RAPD and ISSR analysis", SCIENTIA HORTICULTURAE, ปีที่ 125, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2010, หน้า 724-732
Publish Year National Conference 1
2015 exAkhom Khatfan, inนายนพดล เรียบเลิศหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVithaya Sathornviriyapong, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Full-length identification of rbcL and sequence variation in the rbcL-accD region in Chloroplastof Nelumbonaceae", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย