การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชและถั่วผสมข้าว GABA-rice

Publish Year International Trademark 5
2015 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมข้าวเหนียวดำ", Kasetsart University, 2015
2015 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำถั่วเหลืองและน้ำงาดำ", Kasetsart University, 2015
2015 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำแครอท", Kasetsart University, 2015
2014 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exนางสาว วรรณาทิพย์ เต็มมหาวงษ์, "โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากข้าวกล้องงอก", Kasetsart University, 2014
2013 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "กรรมวิธีการผลิตน้ำข้าวกล้องงอก", Kasetsart University, 2013