เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอซาซินและเมตาบอไลท์ในพลาสมาปลานิลจากการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ


แสดงความคิดเห็น

(0)