เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอซาซินและเมตาบอไลท์ในพลาสมาปลานิลจากการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ