การถ่ายยีนสร้างโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวายเพื่อสร้างความต้านทานโรคโดย RNAi Technology

Publish Year International Journal 2
2015 exUdomporn Petchthai, exDu Peng, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "The Bias in Small RNA Profiles Between Symptomless Dendrobium and Severe Symptom Ascocenda Orchids Infected Long-Term with Cymbidium Mosaic Virus", Plant Molecular Biology Reporter , ปีที่ 33, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 819-828
2012 inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, exKisna Phinij, "Application of cryoprotectants to improve low temperature storage survival of orchid seeds", Scientia Horticulturae , ปีที่ 135, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 186-193
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Step by Step to Generate Genetically Modified Orchids", The 2nd International Orchid Symposium IOS2014 , 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, exUdomporn Petchthai, exAnchalee Chuphromp, "Use of high efficiency gene transformation to clear virus in cymbidium mosaic virus-infected orchids", The 5th Asian Conference on Plant Pathology (ACPP2014), 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย