การพัฒนาศักยภาพที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Publish Year International Conference 1
2009 inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrated Service-Learning in Urban Renewal:Case of Talad Bangkhen Community, Bangkok", การประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่อ ร่วมรู้ร่วมคิด ฝ่าวิกฤต อย่างสร้างสรรค์ (Survival Through Design) 2009, 23 - 24 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2006 inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทพื้นที่ว่างในชุมชนริมคลองแสนแสบ กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก่ามีนบุรี กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย