กรรมวิธีผลิตแป้งมะพร้าวเพื่อใช้เป็นแหล่งใยอาหารในผลิตภัณฑ์ขนมอบ