เสริมสุขภาพด้วยเปลือกมังคุดในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Publish Year International Conference 1
2009 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Optimization of extrusion process for developing cereal based ready-to-eat puffed breakfast cereal with mangosteen(Garcinia mangostana L.) fruit powders ", ASEAN Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, Bandar Seri Begawan, Brunei
Publish Year International Trademark 1
2011 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนายวายุห์ สนเทศ, "ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติผสมผงเปลือกมังคุดโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์", Kasetsart University, 2011
Publish Year International Patent 1
2011 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนายวรพล เพ็งพินิจ, "อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงเปลือกมังคุด", Kasetsart University, 2011