การค้นคว้าสภาวะแช่แฃ็งสำหรับเก็บรักษา islet จากสุนัขที่บริจาคอวัยวะ