การพัฒนาพันธุ์เฟินใบแฉก

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, exC. Rattamanee, "Pteris x siamica: a novel hybrid between Pteris cretica 'Albo-lineata' and Pteris multifida 'Crestata'.", Acta Horticulturae (ISHS) , ปีที่ 1025, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 71-74
2014 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, exC. Rattamanee. , "Inheritance of crested frond in Asplenium nidus and Nephrolepis exaltata.", Acta Horticulturae , ปีที่ 1025, ฉบับที่ 1025, มีนาคม 2014, หน้า 65-69