การกักเก็บสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในอาหารพร้อมบริโภค

Publish Year International Conference 2
2012 exน.ส. จุฑามาศ ทันตะละ, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of liposomal encapsulation of essential oil from fingerroot", International Conference of Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอาภากร สุภาพิพัฒน์, "Microencapsulation of Fingerroot Oil against Food Microorganisms in Meat Products", The 14th World Congress of Food Science and Technology, 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน