สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, exSongtip, S., "Effect of banana flour composition and glycerol content on properties of compression-molded banana sheet", Acta Horticulturae, ปีที่ 877, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1295-1302
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, exนส.ศิริลักษณ์ ทรงทิพย์, "Properties of compression-molded banana-based sheet compared with banana flour", The 28th International Horticultural Congress, 22 - 27 สิงหาคม 2010, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
2009 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศิริลักษณ์ ทรงทิพย์, "Effect of banana flour composition and glycerol content on properties of compression-molded banana sheet", The 6th International Postharvest Symposium, 8 - 12 เมษายน 2009, Antalya อื่นๆ สาธารณรัฐตุรกี

แสดงความคิดเห็น

(0)