ผลของการใช้ปุ๋ยคอกต่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ดิน และความหลากหลายของสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานสารปฏิชีวนะเตตราไซคลินในพื้นที่การเกษตร

Publish Year International Journal 1
2008 exHeepngoen, P, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exFerguson, JA, exSadowsky, MJ, "Genetic and physiological characterization of oxytetracycline-resistant bacteria from giant prawn farms", JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 199-206