การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2010 exนายสหการ มณฑลวัฒนา, exนายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Identification of Irradiated Rice Noodles by Electron Spin Resonance Spectroscopy", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย