ปริมาณที่เหมาะสมของขมิ้นชันราชบุรีในขนมปัง

Publish Year National Journal 1
2009 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล, "Quality of bread added turmeric(Curcuma longa):powder, essential oil and extracted residues", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 04, สิงหาคม 2009, หน้า 690-701
Publish Year International Conference 2
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล, "คุณภาพของขนมปังที่เติมขมิ้นชันผง น้ำมันหอมระเหยและกากขมิ้นชันจากขมิ้นชันราชบุรี", Food Innovation Asia Conference 2009, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล, "คุณภาพของขนมปังที่เติมขมิ้นชันผง น้ำมันหอมระเหยและกากขมิ้นชันจากขมิ้นชันราชบุรี", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย