การค้นหาโปรไบโอติกแบคทีเรียและจัดจำแนกสายพันธุ์โดยเทคนิค 16s DNA ของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของไทย

Publish Year International Conference 2
2009 inนายวันชัย พันธ์ทวี, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, inดร.ประมวล ทรายทอง, "ผลของเส้นใยจากข้าวแปละกล้วยต่อการเจริญของ Lactobacillus paracasei", The 3rd International conference on fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inนายวันชัย พันธ์ทวี, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, "การคัดหาแลกติกแอซิกแบคทีเรียที่เป้นโปรไบโอติกจากถั่วเน่าของไทย", The 21st International ICFMH symposium “Evolution Microbial Food Quality and safety” , 1 - 4 กันยายน 2008, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ