ผลของอุณหภูมิและระดับไนเตรทต่อการปรับตัวของเห็ดทะเล