ความหลากหลายทางชีวภาพและสารต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากถ้ำ

Publish Year International Journal 2
2012 exNanthavut Niyomvong, exWasu Pathom-aree, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetes from tropical limestone caves", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 373-388
2012 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, อาจารย์, exWasu Pathom-aree, exNanthavut Niyomvong, exYuki Inahashi, exAtsuko Matsumoto, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, exYoko Takahashi, "Microbispora thailandensis sp. nov., an actinomycete isolated from cave soil", The Journal of Antibiotics , ปีที่ 65, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 491-494
Publish Year International Conference 1
2009 exนันวุฒิ นิยมวงษ์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exอ.วสุ ปฐมอารีย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, "Diversity of cultivable actinomycetes from Tropical limestone cave soil", 15th International Symposium on the Biology of Actinomycetes, 20 - 25 สิงหาคม 2009, สาธารณรัฐประชาชนจีน