แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่แหล่งชุมชน

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Current Status of Food Safety and Food Security in Thailand: “Thai’s Kitchen to the World” ", The UNESCO-APEID 2009 International Symposium on Agricultural Education for Sustainable Development: Food Safety and Food Security in Agricultural ESD, 9 - 12 พฤศจิกายน 2009, Tsukuba ญี่ปุ่น