ผลของสารสกัดจากแก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงที่มีต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งตับและการทำลายดีเอ็นเอโดยเทคนิค in vivo DNA repairs test

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ดาลัด ศิริวัน, "อาหารดีทอกซ์อารมณ์", หมอชาวบ้าน, ปีที่ 34, ฉบับที่ 407, มีนาคม 2013, หน้า 10-18