ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี และการชะลออาการสะท้านหนาวของผลชมพู่

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววิชุดา สมส่วน, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of Low Temperature on Physiological and Biochemical Changes in Java Apple ‘Thabthimchan’", Acta Horticulturae, ปีที่ 1079, ฉบับที่ -, เมษายน - สิงหาคม 2015, หน้า 243-248
2008 exน.ส.วิชุดา สมส่วน, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", Thai Journal of agricultural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 139-142
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exW. Somsuan, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "EFFECT OF LOW TEMPERATURE ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHANHES OF JAVA APPLE ‘THABTHIMCHAN’", V Postharvest Unlimited ISHS International Conference, 10 - 13 มิถุนายน 2014, Lemesos สาธารณรัฐไซปรัส
Publish Year National Conference 1
2009 exน.ส.วิชุดา สมส่วน, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การสะท้านหนาว กิจกรรมเอนไซม์ Lipoxygenase และเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย