การเพิ่มศักยภาพการผลิตสารทุติยภูมิในพืชวงศ์ขิง เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน การเกษตร : ว่านชักมดลูก