ศักยภาพพืชสมุนไพรวงศ์ขิงในการต่อต้านราสาเหตุโรคพืช : ว่านชักมดลูก

Publish Year National Conference 1
2005 inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, "ฤทธิ์ของสารสกัดจากกระชาย ขิง และขมิ้น ในการต่อต้านราสาเหตุโรคพืช", ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, 20 - 22 ตุลาคม 2005, อ. สีคิ้ว นครราชสีมา ประเทศไทย