กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "น้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะลอย ศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5., 10 - 11 ตุลาคม 2005, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย