ระบบการประเมินคุณภาพข้าวไทยทีละหนึ่งเมล็ดด้วยเทคนิค NIR

Publish Year National Journal 1
2007 exจำเนียร นิลพวง, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในข้าวสารไทยทีละเมล็ดด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ธันวาคม 2007, หน้า 376-383
Publish Year International Conference 2
2006 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Single-KErnel NIRS for Quality Evaluation of Rice", Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 - 30 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2006 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "A Robust Quality Evaluation Syatem for Single-Kernel NIRS of Rough RIce", Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 - 30 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี