การใช้เทคนิค Near infrared spectroscopy ประเมินคุณภาพของน้ำมันปลาที่ผลิตจากเศษเหลืออุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Industrial practices in utilization of by-products of tuna processing in Thailand", Improving postharvest practices and sustainable market development for long line fisheries for tuna and other large pelagic species in the Indian Ocean Region, 3 - 5 ธันวาคม 2012, Colombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา