ผลกระทบของระบบการลงทะเบียน Online ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2009 inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "Acceptance of Implementation of knowledge management in organization", The Second International Academic Conference and Research Presentation on "Cooperation for Development on the East - West Economic Corridor", 3 - 4 กันยายน 2009, สกลนคร ประเทศไทย