ความหลากหลายของเชื้อราจากดิน ซากพืชและการนำไปใช้ประโยชน์

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, exJitra Kokaew, exอำนาจ เอี่ยมวิจารรณ์, exSiangjeaw Piriyaprin, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์, inนางพัชรี อำรุง, "Morphological studies of slime mold, some noteworthy Sordariaceous and synnemata fungi. ", Journal of Microscopy Society of Thailand , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 25-29
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, exจิตรา กอแก้ว, exอำนาจ เอมวิจาร์ณ, exแสงแก้ว พิริยาปริญ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์, inนางพัชรี อำรุง, "Morphological Studies of Slime Mold, Some Noteworthy Sordariaccous and Synnemata Fungi", The 26th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, 28 - 30 มกราคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, exจิตรา เกาะแก้ว, exอำนาจ เอี่ยมวิจารณ์, exเสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์, "Identification of Eurotium Species (Aspergillus glaucus) Using Scanning Electron Microscope", the 27th Microscopy Society of Thailand Annual Conference, 20 - 22 มกราคม 2010, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย