การวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นและการทำไวน์ในเชิงการค้า

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, "Microbiological safety and quality of red wine from different grape varieties planted in Thailand", 5th Central European Congress on Food, 19 - 22 พฤษภาคม 2010, สาธารณรัฐสโลวัก