การกระจายตัวและความหลากหลายทางชนิดของแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2013 exVithee Muenworn, exGerard Duvallet, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Seasonal Abundance, Diurnal Activity and Molecular Phylogenetics of Stomoxys flies in Thailand", The 6th International Congress of Society for Vector Ecology., 22 - 27 กันยายน 2013, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2012 exVithee Muenworn, exGerard Duvallet, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Molecular phylogenetics of Stomoxys flies in Thailand", The 2ndAnnual Meeting for the Thailand Research Fund (Senior Research Scholar) “Biology, Ecology and Epidemic Importance of Mosquitoes and Stable Flies in Thailand. , 31 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exVithee Muenworn, exGerard Duvalle, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Seasonal abundance and diurnal activity of Stomoxys spp. (Diptera : Mucidae) in Thailand.", RG!-Ph.D. Congress XII, 1 - 3 เมษายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย