การค้นหาความรู้ไวรัสไข้หวัดนกด้วยแบบจำลองภาษา

Publish Year International Journal 1
2008 exRapepun Piriyakul, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Feature Reduction in Graph Analysis", Sensors Journal , ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 4725-4740