การใช้นำสับปะรด และยางมะละกอ ปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรค์ที่แปรรูปจากแม่สุกรคัดทิ้ง

Publish Year International Conference 1
2010 inนายวิรัตน์ สุมน, "Effect of Pineapple Juice and Papaya liquid on Physical Properties in Sweet Pork from Culling Sow Meat.", ISSAAS International Congress 2009. (The International Society for Southeast Asian Agriculture Sciences), 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย