การพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์

Publish Year International Conference 2
2011 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exRatananikom, K., exChoengpanya, K., exTongtubtim, N., exCharoenrat, T., exWithers, S.G., "Mutational analysis into the glycone specificity of Thai rosewood GH1 beta-glucosidase (abstract).", the 3rd Asia Pacific Protein Association Conference , 5 - 9 พฤษภาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exRatananikom, K., exChoengpanya, K., exTongtubtim, N., exCharoenrat, T., exWithers, S.G., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Mutational analysis to improve the catalytic efficiency of Thai rosewood GH1 beta-glucosidase.", the 6th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exKhakhanang Ratananikom, "Glycone specificity in hydrolysis of Thai rosewood beta-glucosidase.", 5th Annual Symposium of Protein Society of Thailand , 23 - 25 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exChirasuda Somphao, "Protein engineering in beta-glucosidase for hydrolysis of soybean isoflavone glucosides", 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย