การพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 1
2011 exKwan, D.H., exChen, H.-M., exRatananikom, K., exHancock, S.M., exWatanabe, Y., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exSamuels, A.L., exWithers, S.G., "Self-immobilizing fluorogenic imaging agents of enzyme activity", Angewandte Chemie - International Edition, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 300-303
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Protein engineering in beta-glucosidase for hydrolysis of soybean isoflavone glucosides. ", 4th Annual Symposium of Protein Society of Thailand , 26 - 28 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exขวัญจรัส เชิงปัญญา, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, "Glycone specificity of Thai rosewood ?-glucosidase for glucose and mannose", Third Annual Symposium of Protein Society of Thailand: Frontiers in Protein Research , 28 - 29 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย