เผยแพร่ศักยภาพและการใช้ประโยชน์อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ