ศึกษาและสรำวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ