สำรวจและจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ