การควบคุมอันตรกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของไบโอพอลิเมอร์เพื่อห่อหุ้มและนำส่งสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban

Publish Year National Conference 2
2012 exน.ส เมธาวดี อักษรวรรณ, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of chitosan - carrageenan concentration, pH and type of salts on polyelectrolyte complex formation", Proceedings of International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาวเมธาวดี อักษรวรรณ, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of chitosan - carrageenan concentration, pH and type of salts on polyelectrolyte complex formation", Proceedings of International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย