ผลของตัวทำละลายและกระบวนการแปรรูปต่อสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban