การเพิ่มการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 จากกระบวนการอัดเม็ดอาหารไก่โดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมรำข้าว