โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, exLuke Yeung, "The use of construction debris for rammed earth construction", CDAST 2008, The Council of Deans of Architecture School of Thailand, 23 - 25 พฤษภาคม 2008, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย