การพัฒนาตัวดูดซับแคลเซียมออกไซด์ที่มีความจุและเสถียรภาพสูงสำหรับกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้เซทิลแอมโมเนียมโบรไมด์เป็นสารเติมแต่ง