การศึกษาความเข้มของคาร์บอนของเชื้อเพลิงชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต

Publish Year International Conference 2
2013 exShinatiphkorn Pongpinyopap, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exThanawadee Leejarkpai, exUnchalee Suwanmanee, "Water and Carbon Footprint of Polylactic acid (PLA) with Cassava Starch Blend (PLA/Starch) Box", Inno-BioPlast 2013 (The 4th International Conference & Exhibition on Bioplastics), 24 - 26 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exUnchalee Suwanmanee, exThanawadee Leejarkpai, exWanwilai Kraipech Evans, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "The Impact of Land Use Change (LUC): A Case study of Polylactic Acid (PLA) and Sugarcane in Thailand", The 3rd International Life Cycle Assessment Conference 2013, 4 - 5 พฤศจิกายน 2013, สาธารณรัฐฝรั่งเศส