การสกัดโลหะมีค่าจากเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่อง

Publish Year National Conference 1
2010 exNuttakhun Khunphakdee, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Separation of platinum(IV) and rhodium(III) in acidic chloride solution via liquid-liquid extraction using tri-octylamine", The 1 st National Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and The 16 th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย